QUYỀN LỢI THAM GIA

1

b2bnet.com là đơn vị phụ trách triển khai chương trình Go Online – chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn quốc trong việc ứng dụng thương mại điện tử và chương trình Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến Quốc gia do Bộ Công thương tổ chức.

Là nơi kết nối các đơn vị chuyển phát, thanh toán với các doanh nghiệp thương mại điện tử

2

b2bnet.com là đơn vị phụ trách triển khai chương trình Go Online – chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn quốc trong việc ứng dụng thương mại điện tử và chương trình Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến Quốc gia do Bộ Công thương tổ chức.

Là nơi kết nối các đơn vị chuyển phát, thanh toán với các doanh nghiệp thương mại điện tử

3

b2bnet.com là đơn vị phụ trách triển khai chương trình Go Online – chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn quốc trong việc ứng dụng thương mại điện tử và chương trình Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến Quốc gia do Bộ Công thương tổ chức.

Là nơi kết nối các đơn vị chuyển phát, thanh toán với các doanh nghiệp thương mại điện tử

ĐỐI TÁC THAM GIA

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC